Cấp Tốc 2023

Chúc cả lớp: KHÔNG SAI NGU 💪

Zoom Sessions

1
Zoom Sessions (Cấp Tốc 2023)

Week 1 [15/5 - 19/5]

1
[Crash Course] Session 1
2
[Crash Course] Session 2
3
[Crash Course] Session 3

Week 2 [22/5 - 25/5]

1
Session 4
2
Session 5
3
Session 6
4
Session 7

Week 3 [29/5 - 2/6]

1
Session 8
2
Session 9
3
Session 10
4
Session 11

Làm Trắc Nghiệm Online

1
14. Đề chính thức 2017 – Mã đề 401
50 questions
2
15. Đề Chính Thức 2017 – Mã đề 402
50 questions
3
16. Đề chính thức 2017 – Mã đề 403
50 questions
4
17. Đề Chính Thức 2017 – Mã đề 404
50 questions
5
[2017-04] Chuyên ĐH Sư Phạm HN 2017 (Lần 1)
50 questions
6
[2017-05] CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI – THI THỬ THPT QG 2017 – LẦN 4
50 questions
7
[2017-07] ĐH Ngoại Thương HN 2017 (Lần 5)
50 questions
8
[2017-11] Chuyên Quốc Học Huế 2017 (Lần 1)
50 questions
9
27. Đề chính thức 2019 – Đề 404
50 questions
10
ĐỀ MINH HỌA 2020 (Lần 1)
50 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 107 students
Lectures: 12