Online Learning – September 2021

👨🏻‍🏫 Học online – Tháng 9/2021 cho đến khi được phép tập trung học đông.

Kết hợp Video bài giảng – FB Group Livestream – Zoom/Google Meet

Week 01 (30/8 -> 4/9)

1
Lý thuyết + Bài tập
2
Chuyên đề 2 – Video lý thuyết Đáp án Bài tập
3
Reading “From Student to Employee” – Video
4
Chuyên đề 3 – Vocabulary topic “Education” – Video

Week 02 (6/9-11/9)

1
File Livestream Lý Thuyết Bài tập
2
Chuyên Đề 3 – Video lý thuyết Đáp án BT
3
Reading 4.1 + 4.2 – Video

Week 03 (13/9 - 18/9)

1
File bài tập
2
Reading 5.1 5.2 – Video bài giảng
3
BT bổ sung Chuyên Đề 4 – Part 1 (Vocabulary) – Video bài giảng

Week 04 (20/9 - 25/9)

1
File bài tập
2
Đề thi thử tháng 9 – Video
3
Reading 6.1 6.2 – Video

Week 05 (27/9 - 2/10)

1
File bài tập – File livestream
2
Nộp BTVN (Reading 7.1 – 7.2 – Ngữ pháp Chuyên Đề 4)
3
Reading 7.1 – 7.2 (Vid) Reading bổ sung
4
Ngữ pháp Chuyên Đề 4 – Key

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 169 students
Lectures: 16