Xóa Mù Chữ 12 – Luyện Đề 12

Mỗi lớp học ở Trẻ Trâu English Class (Xóa Mù Chữ 12 – Luyện Đề 12) luôn đi kèm với khóa học online.

Với khóa học online, học sinh có thể:

– Tải audio/video files của các bài đọc trong sách, luyện kỹ năng ReadingListening.

– Làm đề thi thử ĐH trong kho đề thi của lớp, có đáp án và điểm ngay sau khi nộp bài.

Tải files cho Bài tập về nhà, bài tập tham khảo.


Khóa học online được tặng kèm trong bộ tài liệu khi học sinh đăng ký học các lớp 11 – Xóa Mù Chữ 12 – Luyện Đề 12.

Online Week 01 [July 19-24]

1
Homework – Reading 1.1 1.2
2
Reading 1.1 + 1.2
3
Homework – Part 1 (Ex2-3) – Part 1 (Ex 1 2 3 4)
4
Grammar & Vocab – Part 1 Part 2

Online Week 02 [July 26-31]

1
Homework – Reading 2.1 & 2.2
9 questions

Nộp bài tập về nhà!

2
Reading 2.1 & Reading 2.2
3
Ôn tập – Kiểm tra bài cũ (Part 1 Part 2)
17 questions
4
Homework – Part 2 (Ex 5 6 7 8)
5
Ex 5 6 7 8 (Part 2) (Lesson Videos)
6
Lý thuyết Chuyên Đề 2 (Chép vào vở)

Online Week 03 [2-7/8]

1
Homework – Reading 3.1 & 3.2
2
Reading 3.1 & Reading 3.2
3
Homework – Ải số 1
3 questions
4
Homework – Ải số 2
2 questions
5
Chuyên Đề 2 – Part 1 – Ex 3 + Ex 4
6
Chuyên Đề 2 – Part 2 (Full) – Livestream File

Self-Study Materials

1
01 – Bài Tập (Reading Vocabulary) – Key uploaded
2
02 – 20/08/2021 – Bài tập + Audio + Key

Online Learning - Tháng 9/2021

1
Lý Thuyết Bài Tập

Audio Files (Reading)

1
Audio Files for Reading (XMC12 LD12)

Video Files (Luyện Đề 12)

Đề thi thử ĐH các trường THPT Chuyên

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Course available for 365 days
Get course
Enrolled: 237 students
Lectures: 12