A Badass Teacher

Head Teacher

Bio

FTU K51

Teacher Courses

Luyện Đề 12 🗓 Academic Year: 2021 – 2022 🎯 For advanced students aiming high  
7 Lectures
Add to Wishlist
700,000đ
Hot
Online courses - Lop 11 Thang 10
👨🏻‍🏫 Khóa học online cho Lớp 11 (HS 2005) – Tháng 10/2021. Hình thức: Video bài giảng + Livestream/G-Meet
22 Lectures
Add to Wishlist
600,000đ
Hot
Online courses - XMC Thang 10
👨🏻‍🏫 Học online – Lớp Xóa Mù Chữ 12 – Tháng 10/2021 Kết hợp Video bài giảng – FB Group Livestream – Zoom/Google Meet
33 Lectures
Add to Wishlist
500,000đ
New
Online Learning
👨🏻‍🏫 Học online – Tháng 9/2021 cho đến khi được phép tập trung học đông. Kết hợp Video bài giảng – FB Group Livestream – Zoom/Goo...
16 Lectures
Add to Wishlist
599,000đ